Länkar

Youtube klipp, uppfartslarm allmän info
Här kan du se en instruktionsvideo från vår leverantör, allmän information kring uppfartslarmet.
Youtube klipp, uppfartslarm, parning av detektor
Här kan du se en instruktionsvideo från vår leverantör, hur du ansluter detektor till mottagaren
Youtube klipp, uppfartslarm, återställning
Här kan du se en instruktionsvideo från vår leverantör, hur du kopplar bort detektorer från detektorn
Moms visas: