Protect 800 Fordon

Protect 800 Fordon

Äntligen har vi fått den fordonsdetektorn för vårt Protect 800 system. Vi kan därmed erbjuda ett mycket diskret gårdslarm, som i stort sett kan döljas helt, och falsklarm från djur elimineras.

Detektorn grävs ned i eller utmed vägen, sändarbox placeras utomhus eller inne i en närbelägen byggnad, kablen däremellan läggs ned i mark.


Moms visas: