Paket Gårdsvakt 2500

Bilden ovan visar vilka produkter som kan länkas ihop med varandra. Samtliga produkter utom ringklocka och roterande varningsljus länkas trådlöst med varandra. Fågelhoken är specialanpassad för att dölja sändaren.

Moms visas: